Om företaget

Företaget bildades 2004. Men vi har sysslat med flockning sedan början av nittiotalet. Ni hittar oss i Tibro kommun.
Vi har tre olika liner för olika typer av detaljer, för stora och små serier även styckegods. Allt ifrån små till stora detaljer. Linerna har hög automatiseringsgrad.

Flexflock

Flexflock bildades 2003 i Tibro. Innan det så Har Erkki och kaj tidigare erfarenhet av flocking sedan 80-talets slut. Då av flockade cykelhjälmar i neon färger till Tyskland. Senare på 90 talet kom det in mer till bilindustrin. Och tekniska funktioner felar av produkterna finns kvar än på Flexflock.
Stora produkter som vi har kört är tapeter och mellanväggar där vi tog fram och anpassade maskiner för ändamålet. Men även enstaka detaljer flockas.