Flockningens funktioner 

Dekoration • Tätning• Friktion • Glidyta • Kondensskydd • Textilersättning • Ytskydd
• Isolering (ljud, värme och kyla)